Εθνική Πινακοθήκη, 20 Δεκεμβρίου 1988 - 23 Ιανουαρίου 1989