Αναδρομική έκθεση, Εθνική Πινακοθήκη, 30 Ιανουαρίου - 26 Φεβρουαρίου 1989