Αναδρομική έκθεση, Εθνική Πινακοθήκη, 6 Φεβρουαρίου - 19 Μαρτίου 1989