Αναδρομική έκθεση, Εθνική Πινακοθήκη, 6 Μαρτίου - 9 Απριλίου 1989