Αναδρομική έκθεση, Εθνική Πινακοθήκη, 10 Απριλίου - 7 Μαΐου 1989