Αναδρομική έκθεση, Εθνική Πινακοθήκη, 17 Απριλίου - 14 Μαΐου 1989