Εθνική Πινακοθήκη, 15 Μαΐου 1989 - 15 Ιανουαρίου 1990