Εθνική Πινακοθήκη, 11 Σεπτεμβρίου - 8 Οκτωβρίου 1989