Εθνική Πινακοθήκη, 12 Σεπτεμβρίου - 1 Οκτωβρίου 1989