Εθνική Πινακοθήκη, 12 Σεπτεμβρίου - 8 Οκτωβρίου 1989