Εθνική Πινακοθήκη, 23 Οκτωβρίου - 10 Δεκεμβρίου 1989