Εθνική Πινακοθήκη, 11 Οκτωβρίου - 19 Νοεμβρίου 1989