Εθνική Πινακοθήκη, 16 Οκτωβρίου - 15 Νοεμβρίου 1989