Αναδρομική έκθεση, Εθνική Πινακοθήκη, 13 Φεβρουαρίου - 24 Μαρτίου 1990