Αναδρομική έκθεση, Εθνική Πινακοθήκη, 19 Φεβρουαρίου - 1 Απριλίου 1990