Αναδρομική έκθεση, Εθνική Πινακοθήκη, 25 Απριλίου - 27 Μαΐου 1990