Γλυπτά, λιθογραφίες, φωτογραφίες, Εθνική Πινακοθήκη, 28 Μαΐου - 24 Ιουνίου 1990