Αναδρομική έκθεση, Εθνική Πινακοθήκη, 30 Μαΐου - 15 Ιουλίου 1990