Εθνική Πινακοθήκη, 3 Δεκεμβρίου 1990 - 3 Ιανουαρίου 1991