Εθνική Πινακοθήκη, 14 Ιανουαρίου -14 Φεβρουαρίου 1991