Αναδρομική έκθεση, Εθνική Πινακοθήκη, 6 Μαΐου - 30 Ιουνίου 1991