Εθνική Πινακοθήκη, 16 Σεπτεμβρίου - 18 Οκτωβρίου 1991