Εθνική Πινακοθήκη, 20 Οκτωβρίου - 10 Νοεμβρίου 1991