Εθνική Πινακοθήκη, 2 Δεκεμβρίου 1991 - 12 Ιανουαρίου 1992