Εθνική Πινακοθήκη, Οκτώβριος 1971

Δείτε τον κατάλογο της έκθεσης εδώ