Εθνική Πινακοθήκη, 1971

Δείτε τον κατάλογο της έκθεσης εδώ