Εθνική Πινακοθήκη, 16 Μαρτίου - 15 Απριλίου 1972

Δείτε τον κατάλογο της έκθεσης εδώ