Εθνική Πινακοθήκη, Οκτώβριος 1972

Δείτε τον κατάλογο της έκθεσης εδώ.