Εθνική Πινακοθήκη, Ιανουάριος 1973

Δείτε τον κατάλογο της έκθεσης εδώ