Εθνική Πινακοθήκη, Απρίλιος 1973

Δείτε τον κατάλογο της έκθεσης εδώ.