Αναδρομική έκθεση, Εθνική Πινακοθήκη, Μάιος 1973

Δείτε τον κατάλογο της έκθεσης εδώ.