Εθνική Πινακοθήκη, 1973

Δείτε τον κατάλογο της έκθεσης εδώ.