77 έργα από τους κύκλους Ecce Homo και Hintergrund, Εθνική Πινακοθήκη, 15 - 28 Ιανουαρίου 1974

Δείτε τον κατάλογο της έκθεσης εδώ.