Αναδρομική έκθεση, Εθνική Πινακοθήκη, Φεβρουάριος 1974

Δείτε τον κατάλογο της έκθεσης εδώ.