Εθνική Πινακοθήκη, Νοέμβριος 1974

Δείτε τον κατάλογο της έκθεσης εδώ