Εθνική Πινακοθήκη, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 1975

Δείτε τον κατάλογο της έκθεσης εδώ