Εθνική Πινακοθήκη, εγκαίνια 23 Σεπτεμβρίου 1975

Δείτε τον κατάλογο της έκθεσης εδώ