Εθνική Πινακοθήκη, 21 Ιανουαρίου - 23 Φεβρουαρίου 1976

Δείτε τον κατάλογο της έκθεσης εδώ.