Εθνική Πινακοθήκη, 9 Ιανουαρίου - 8 Φεβρουαρίου 1976