Εθνική Πινακοθήκη, 12 - 27 Απριλίου 1976

Δείτε τον κατάλογο της έκθεσης εδώ