Εθνική Πινακοθήκη, 19 Δεκεμβρίου 1977 - 15 Ιανουαρίου 1978

Δείτε τον κατάλογο της έκθεσης εδώ