Εθνική Πινακοθήκη, 23 Ιανουαρίου - 28 Φεβρουαρίου 1978

Δείτε τον κατάλογο της έκθεσης εδώ