Εθνική Πινακοθήκη, 26 Μαΐου - 30 Ιουνίου 1978

Δείτε τον κατάλογο της έκθεσης εδώ