Αναδρομική έκθεση, Εθνική Πινακοθήκη, 11 Σεπτεμβρίου - 29 Οκτωβρίου 1978

Δείτε τον κατάλογο της έκθεσης εδώ