Εθνική Πινακοθήκη, 18 Σεπτεμβρίου - 9 Οκτωβρίου 1978

Δείτε τον κατάλογο της έκθεσης εδώ.