Εθνική Πινακοθήκη, 23 Οκτωβρίου - 12 Νοεμβρίου 1978

Δείτε τον κατάλογο της έκθεσης εδώ