Σχέδια (Ζωγραφική, Αρχιτεκτονική), Εθνική Πινακοθήκη, 18 Δεκεμβρίου 1978 - 28 Φεβρουαρίου 1979

Δείτε τον κατάλογο της έκθεσης εδώ.