Εθνική Πινακοθήκη, 20 Δεκεμβρίου 1978 - 29 Φεβρουαρίου 1979