Αναδρομική έκθεση, Εθνική Πινακοθήκη, Μάρτιος - Μάϊος 1979

Δείτε τον κατάλογο της έκθεσης εδώ