Εθνική Πινακοθήκη, 28 Μαρτίου - 22 Απριλίου 1979

Δείτε τον κατάλογο της έκθεσης εδώ.